" /> Хурууны хээ, карт, кодоор онгойно | ITSHOP.MN

Хурууны хээ, карт, кодоор онгойно

Хурууны хээ, карт, кодоор онгойно

Хурууны хээ, карт, кодоор онгойно

Барааны үзүүлэлт

Realand F20 нэвтрэх систем

– 3,000 хэрэглэгч бүртгэх боломжтой

– Хэрэглэгчийг хурууны хээ, карт, кодоор бүртгэнэ

– Орсон, гарсан 100,000 мэдээлэл өөртөө хадгална

– Сүлжээгээр,  USB холболтоор мэдээлэл авч болно

– 600кг  татах соронзон цоож

– Дуут хонхтой

– Цахилгаан тасарсан үед ажиллах баттерейтай

– Суурилуулалт үнэгүй