" /> Зогсоолын хаалт (дан) | ITSHOP.MN

Зогсоолын хаалт (дан)

Зогсоолын хаалт (дан)

Зогсоолын хаалт (дан)

Барааны үзүүлэлт

Зогсоолын хаалт (дан)

– Утасгүй удирдлагатай 2ш

– Утастай удирдлага 1ш

– Цахилгаан тасарсан үед нээх гар маниул

– Хаалтаны урт 6м

– Суурилуулалт үнэгүй