Зогсоолын хаалт (халаагчтай)

Зогсоолын хаалт (халаагчтай)

Зогсоолын хаалт (халаагчтай)

Барааны үзүүлэлт

Зогсоолын хаалт (халаагчтай)

– Утасгүй удирдлагатай 2ш

– Утастай удирдлага 1ш

– Цахилгаан тасарсан үед нээх гар маниул

– Хаалтаны урт 5м

– Суурилуулалт үнэгүй