Код, картаар онгойх иж бүрдэл (гадаа)

Код, картаар онгойх иж бүрдэл (гадаа)

Гадаа код, картаар онгойно (гадаа)

Барааны үзүүлэлт

Төмөр, гадаа нэвтрэх системийн иж бүрдэл

– 1,000 хэрэглэгч бүртгэх боломжтой

– 600кг  татах соронзон цоож

– Тэжээлийн блок

– Дотроос хаалга нээх гарах товч

– 5ш ID карт үнэгүй дагалдана

– Суурилуулалт үнэгүй